Malmö

Revisor | Cederblad & Co

Du har ett nära samarbete med dina kunder där du reviderar vad som hänt, men även ser framåt där du agerar bollplank och rådgivare i vad som komma skall.

Vi svarar vanligtvis inom två veckor

Malmö

Revisor | Cederblad & Co

Du har ett nära samarbete med dina kunder där du reviderar vad som hänt, men även ser framåt där du agerar bollplank och rådgivare i vad som komma skall.

Läser in ansökningsformuläret