HIREQ AB logotype
Tomelilla

Revisor

Du har ett nära samarbete med dina kunder där du reviderar vad som hänt, men även ser framåt där du agerar bollplank och rådgivare i vad som komma skall.

Skicka ansökan

Vi svarar vanligtvis inom 3 dagar

Skicka ansökan

Vi svarar vanligtvis inom 3 dagar